Biznis

Share

Pitanje današnjice, moglo bi se reći, koje muči veći dio pupulacije sigurno jeste, kako započeti neki posao koji može donijeti zadovoljvajuću zaradu? U novije vrijeme, u našoj zemlji i regiji vlada trend razoja malog gospodarstva, odnosno malih i srednjih poduzeća, a u sklopu strtegije restruktuiranja gospodarstva u procesu privatizacije. Stjecajem okolnosti, veliki giganti odumiru posebno u sektoru industrijske proizvodnje, tako da je nova strategija oporavka zemlje u prvi plan je postavila razvojne programe u skladu sa svjetskim ekonomskim i drugim trendovima. Sektor malog gospodarstva postao je vodeći, odnosno mala i srednja poduzeća čiji su nositelji pojedinci poduzetnici, počela su nicati na svakom koraku.

biznisKroz programe kreditiranja i subvencioniranja vršio se poticaj razvoja malog gospodarstva, koja je postala unosan biznis, do momenta nastanka novih problema izazvanih globalnom ekonomskom krizom. Problemi se u većini slučaja ogledaju u otežanom poslovanju uslijed nelikvidnosti i prezaduženosti mnogih tvrtki koje vrlo često nisu u stanju uskade priljev dobiti od obavljenog posla s troškovima poslovanja. Mnogi od poslova koji su podrazumijevali unosan biznis u Hrvatskoj, postali su neprofitabilni uslijed povećanja prezaduženosti. Veliki udio u tim i sličnim problema ogledao se u vidu neadekvatnog bankarskog kreditiranja. Drugim riječima, neusklađenost razvoja gospodarskih tokova sa bankarskim sektorom i njegovom poslovnom politikom, doprinio je novom, reklo bi se večem problemu. Nezaposlenost ima tendencije daljeg porasta, dok se pitanje egzistencije javlja kao vodeća briga kod sve većeg broja stanovništva. Istovremeno, tokom protekle decenije forex biznis u svijetu, prije svega, zbog visoke profitabilnosti. Međutim, pojava forex brokera u našoj zemlji i regiji (jedna od vodećih brokerskih kuća je Fortrade koji kod nas posluje od 2009.), Koji su ujedno i nositelji ovog unosnog posla, u najvećoj mjeri pridonose promicanju i razvoju forex-a. Na taj način je, za sve one koji su prepoznali svoju šansu u forex trgovanju, ovaj visokoprofitabilni posao postaje najunosnoji biznis u Hrvatskoj. Osnovne karakteristike forex-a koje ga stavljaju u vodeću poziciju i popularan biznis su:

  • Velika volatilnost tržišta (forex transakcije uvijek imaju realizaciju);
  • Relativno vrlo mali početni kapital potreban da bi se pokrenuo biznis i visoka kreditna sposobnost (leverage ili popularna poluga koju forex brokeri osiguravaju klijentima), a koja je najvažniji faktor velike zarade. Ovdje treba napomenuti da kreditiranje klijenta putem tzv. poluge (najčešće u razmjeru od 1:200) ne podrazumijeva nikakvo dodatno kamatno zaduživanje, već potporu pri financijskoj transakciji, tako da su troškovi poslovanja svedeni na minimum, odnosno, nema dodatnih troškova;
  • Mogućnost fleksibilne organizacije radnog vremena tako da je moguće usklađivanje s drugim obvezama ukoliko ih trejder ima. Ovdje se prvenstveno misli na obveze iz redovitog zanimanja ukoliko je riječ o već zaposlenom licu, što podrazumijeva da se forex može raditi i kao dopunsko zanimanje, ali i kao osnovni biznis.
  • Forex tržište aktivno dvadeset i četiri sata dnevno i to pet radnih dana u tjednu, tako da je to još jedan kuriozitet koji ovaj biznis postavlja u poziciju najinteresantnijih poslova, a to znači mogućnost komunikacije i poslovanje u svim vremenskim zonama s mnoštvom financijskih instrumenata (zlato , srebro, nafta, dionice svjetskih kompanija i sl..). Svi navedeni elemnti, kao i mnoštvo drugih specifičnosti predstavljaju karakteristike koje može ponuditi malo koji drugi biznis.

Ako zelite pokrenuti osobni biznis, a nemate biznis ideje, pogledajte sljedeci clanak.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *