Teajna lista

Share

tecajna listaTečajna lista i formiranje tečajne liste su u nadležnosti banaka, odnosno Hrvatska Narodna Banka. Formiranje tečajne liste vrši se prema propisima iz Odluke o uvjetima i načinu rada deviznog tržišta koju propisuje Hrvatska Narodna Banka, što osigurava njenu transparentnost i ujedno zaštitu građana. Kupovina i prodaja deviza je moguća isključivo u ovlaštenim mjenjačnicama, a pošto se menjačkim poslovima mogu baviti isključivo banke i ovlašteni Manjači proizlazi da je u njihovom domenu i formiranje tečajne liste. Tečajna lista po kojoj se obavljaju mjenjački poslovi objavljuje se jednom dnevno i vrijedi samo na taj dan. Svaki mjenjač koji je ovlašten za poslovanje sa devizama vrši slobodno formiranje svoje tečajne liste ali u suglasnosti sa kursnom listom za efektivu banke s kojom je prethodno potpisao ugovor za obavljanje mjenjačkih poslova. Praktično, to znači da je jednom formirana i objavljena tečajna lista obvezujuća za sve sudionike u obavljanju mjenjačkih poslova. Sve poslovne banke svakoga dana i jednom dnevno (na početku svog radnog dana) formiraju i objavljuju svoju tečajnu listu za devize i tečajnu listu za efektivni strani novac. To formiranje obavljaju prema utvrđenom principu pravilno ukrštenih tečajeva, au skladu sa međuvalutne odnosima na međunarodnom tržištu važećim u momentu formiranja tečajne liste. Isti princip vrijedi za sve ovlaštene mjenjače, odnosno one koji se bave mjenjačkim poslovima.

Hrvatska Narodna Banka svakog radnog dana (na početnu svog radnog vremena) utvrđuje službeni srednji tečaj kune prema drugim valutama. Tečaj se utvrđuje posebnom odlukom kojom se propisuju devize i efektivni strani novac za Viagra kupnju i prodaju na deviznom tržištu i to prema službenom srednjem tečaju kune prema euru. To znači, da se tečajna lista Hrvatske Narodne Banke formira primjenom principa pravilno ukrštenih tečajeva prema međuvalutnim odnosima na inozemnim tržištima i to u trenutku utvrđivanja tečaja. Kupovni i prodajni tečajevi Hrvatske Narodne Banke za devize, odnosno za efektivni strani novac se formiraju pomoću marži (oduzimanjem i dodavanjem), a u odnosu na službeni srednji tečaj kune. Visina marži se utvrđuje odlukom, koja je u nadležnosti kabineta guvernera Hrvatske Narodne Banke. Tečajem kune prema euru se smatra protuvrijednost jedinice strane valute – eura u kunama. Hrvatska Narodna Banka objavljuje podatak o službenom srednjem tečaju dinara prema euru na svojoj internet stranici po pravilu do 18,00 sati svakog radnog dana, a taj tečaj se primjenjuje od 08,00 sati narednog dana. Tečajna lista sadrži i druge valute, za koje Narodna banka na početku svakog radnog dana utvrđuje službeni srednji tečaj kune prema durgim valutama. Hrvatska Narodna Banka, isto kao i komercijalne (poslovne) banke kupuje i prodaje devize na međunarodnom deviznom tržištu, a po tečajevima koje slobodno formiraju na temelju ponude i potražnje. Prema navedevom, sve aktivnosti koje se tiču ​​deviznog poslovanja su u potpunosti pod kontrolom iu nadležnosti Hrvatska Narodna Banka, kao centralne banke, a shodno tome i sve radnje koje se obavljaju u tom domenu, gdje zasigurno spada i procedura kako se formira i objavljuje službena tečajna lista.

Ukoliko smatrate ovaj clanak zanimljivim, mozda ce Vam i internet zarada biti interesantna.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *