Zagrebaka burza

Share

Obnova Burze u Hrvatskoj uslijedila je tek 1991. godine, kada je 25 banaka i 2 osiguravajuća društva utemeljilo ustanovu pod imenom Zagrebačka burza, kao centralno mjesto trgovine vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj.

Tu funkciju Zagrebačka burza ima i danas. Od početnih dvadeset pet članova (brokerskih kuća), rastom i razvojem trgovanja broj povećao na četrdesetak aktivnih trgovaca: banaka i privatnih brokerskih kuća.

zagrebacka burzaZagrebačka burza je mjesto na kojem trguju isključivo brokersko-dilerska društva i ovlaštene banke koje imaju status člana burze. Svi drugi zainteresirani investitori mogu trgovati posredstvom članova burze. Kompanije i poduzeća, izdavatelji vrijednosnih papira preko odjela listinga komuniciraju neposredno ili posredno preko svog korporativnog agenta. Praktično, prijam emitiranih vrijednosnih papira na tržišta burze obavlja se u odjelu za listing, a popis svih članova burze sa adresama i kontakt telefonima se nalaze na web stranici burze. U konkretnom slučaju, Zagrebačka burza i na svom pultu u svom sjedištu osigurava dostupnost ovim podacima, koji predstavljaju temelj administrativnih radnji u vidu podnošenja zahtjeva i druge propisane dokumentacije za učešće na tržištu burze. Administrativni proces obuhvaća i stručnu pomoć u kompletiranju i dostavljanju propisane dokumentacije za potrebe izdavatelja. Zagrebačka burza organizira trgovinu vrijednosnim papirima na burzanskom i vanburzanskom tržištu. Inače, na burzi se trguje samo vrijednosnim papirima koje su primljene na toj razini tržišta, a on se naziva i službeni listing burze. Uvjeti za prijam vrijednosnog papira na službeni listing berze propisani su Pravilnikom o listingu i kotaciji. Burzansko poslovanje podrazumijeva dvije razine listing: listing A koji se naziva Prime Market i listing B što predstavlja Standard Market. Na Prime Market-u su uključene dugoročne državne vrijednosne (obveznice Republike Hrvatske) i dionice kompanija koje ispunjavaju uvjete za Listing A uvidom u dokumentaciju, a po odobrenju Povjerenstva za listing i kotaciju. U skladu sa pravilima poslovanja koje tretira Zagrebačka burza i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira, na OTC tržište se uključuju sve vrijednosne papire koje su izdane javnom ponudom. Na vanburzanskom tržištu se odvija trgovanje dionicama otvorenih dioničkih društava koja su to svojstvo stekla u procesu privatizacije. Privatizacija dijela kapitala vršena je javnim pozivom na upis besplatnih dionica po Zakonu o svojinskoj transformaciji i Zakonom o privatizaciji. Dionice na vanburzanskom tržištu ne podliježu kriteriju listinga, a neophodan dokument za njihovo uključenje u trgovanje je tzv. skraćena verzija Prospekta izdavatelja.

Zagrebačka burza kao organizirano tržište vrijednosnim papirima posluje pod tim imenom od 1991. godine i dopisni je član Svjetskog udruženja burzi (WSE) te Europskog udruženja Burzi (FESE), a punopravni je član Euroazijske federacije burzi (FEAS). Organi Zagrebačke burze su Statut društva, Nadzorni odbor, Uprava društva, Odjeli I funkcije. Inače, svake godine se organizira Međunarodna konferencija koja prati kretanja na tržištu kapitala, načine distribucije informacija, nove tehničko-tehnološke mogućnosti koje se pružaju sudionicima na tržištu kapitala, razvoj principa korporativnog upravljanja i sl.., Koje kao domaćin organizira Zagrebačka burza.

Ako Vas je zainteresirala zagrebačka burza, saznajte sto je to ZSE.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *